Toodame rohelist energiat puhtama homse nimel

Evecon arendab tuule-, päikese- ja energiaparke Eestis, Lätis ja Leedus

1500 GW
arendusprojekte
Sellega katame 540 000 majapidamise aastase energiavajaduse.
10
päíkeseparki
2024. aasta arendusplaanis 750 MW
1
tuuleparki
2026. aasta arendusplaanis 1215 MW
1
energiaparki
2026. aasta arendusplaanis 600 MW

Miks panustame roheenergiasse?

Meid motiveerib Eestimaa puhas ja rikkumata loodus. Saame ta sellisena järeltulevatele põlvedele pärandada vaid juhul, kui läheme üle rohelisele energiale. Seetõttu panustame kliimamuutuste leevendamisse ja rohepöördesse.

Päikesepargid

Päike on üks jätkusuutlikumaid ja kättesaadavamaid energiaallikaid.

Alates 2020. aastast oleme valmis ehitanud erinevaid päikeseparke koguvõimsusega 62MW. Meil on erinevates omavalitsustes üle Eesti arendamisel 744 MW aktiivseid projekte, mille ühendame võrguga 2024. aasta lõpuks.

Osade päikeseparkide puhul kasutame energiasalvestussüsteeme, et päikeseenergia oleks tarbimiseks saadaval ka siis, kui päike ei paista.

Tuulepargid

Eesti peab oluliselt suurendama keskkonnahoidlikku elektritootmist, et lõpetada põlevkivist saadava energia tootmine ja tagada elektrikindlus. Eesti eesmärk on taastuvenergia osakaalu suurendada 42 protsendini.

Eestis on 2022. aasta seisuga maismaa tuuleparke võrku liidetud koguvõimsusega 320 MW. Meil on arendamisel üle 20 objekti, mille võrku liidetav võimsus on kokku üle 600 MW. See viib meid roheeesmärkidele palju lähemale!

Eesti riik on seadnud eesmärgiks toota aastaks 2030 sama palju taastuvelektrit kui on Eesti aastane tarbimise kogumaht ehk u 9500 GWh. Eesmärgi täitmiseks on tarvis toota lisaks u 7000GWh taastuvelektrit, millest valdav osa peab tulema tuuleenergiast ehk vaja on rajada vähemalt 1 GW võimuses tuuleparke maismaale.

Arenduse kohta käivate küsimuste korral võta ühendust

Karl Joonatan Kvell
Arendusjuht