Evecon OÜ on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia tootja

Meid motiveerib Eestimaa puhas ja rikkumata loodus, mille saame sellisena järeltulevatele põlvedele pärandada vaid juhul, kui võtame kasutusele rohkem alternatiivenergia tootmise viise.

Projekte kavandades ja ellu viies kaasame juba algusest kohaliku omavalitsuse ja kogukonna, et arvestada piirkonna eripärade ja huvigruppidega. Soovime anda osa saadavast majanduslikust kasust just sinna, kus kogukond seda kõige enam vajab.

Päikeseenergia

Eesti kliima- ja energiapoliitika on suunatud taastuvenergia tootmise mahu olulise kasvatamise poole. Eesmärgiks on aastaks 2030 suurendada taastuvenergia osakaalu 45% energia lõpptarbimisest. Eestis on suur päikeseenergeetika potentsiaal.

Evecon OÜ on 7 omavalitsuses valmis ehitanud päikeseparke koguvõimsuses 40 MW.

Arenduses on projektid 12 Eesti omavalitsuses koguvõimsusega 100 MW.

Tuuleenergia

Eesti kliima- ja energiapoliitika on suunatud taastuvenergia tootmise mahu olulise kasvatamise poole. Eesmärgiks on aastaks 2030 suurendada taastuvenergia osakaalu 45% energia lõpptarbimisest. Käesoleva kümnendi jooksul tuleb Eestis toodetava taastuvelektri kogust kahekordistada. Üheks meie oludes sobivamaks lahenduseks on tuuleenergia osatähtsuse suurendamine.

Evecon OÜ tütarettevõte Evecon Wind arendab mitmes Eesti omavalitsuses tuuleenergia projekte.

EVECON OÜ