Evecon OÜ on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia tootja

Meid motiveerib Eestimaa puhas ja rikkumata loodus, mille saame sellisena järeltulevatele põlvedele pärandada vaid juhul, kui võtame kasutusele rohkem alternatiivenergia tootmise viise.

Projekte kavandades ja ellu viies kaasame juba algusest kohaliku omavalitsuse ja kogukonna, et arvestada piirkonna eripärade ja huvigruppidega. Soovime anda osa saadavast majanduslikust kasust just sinna, kus kogukond seda kõige enam vajab.

Eesti kliima- ja energiapoliitika on suunatud taastuvenergia tootmise mahu olulisele suurendamisele. Eesmärk on tõsta taastuvenergia osakaalu 45%-ni energia lõpptarbimisest aastaks 2030. Eestil on suur potentsiaal päikese- ja tuuleenergia kasutuselevõtuks ja rakendamiseks.

Eveconi päikese- ja tuuleenergia arendused kiirendavad üleminekut rohelisele energiale ja aitavad saavutada seatud kliimaeesmärgid. Kuna Balti riigid on praegu energiadefitsiidis, panustab Evecon oma projektide edukal läbiviimisel ka energiajulgeolekusse, varustuskindlusse ning keskkonnasäästlikkusse.

Päikeseenergia

Kuna päikeseenergia on üks jätkusuutlikumaid energiaallikaid, on päikeseenergia arendamine Eveconi jaoks prioriteet.

Alates 2020. aastast on Evecon valmis ehitanud erinevaid päikeseparke koguvõimsusega 40MW. Meil on erinevates omavalitsustes üle Eesti arendamisel 600 MW aktiivseid projekte, mis on plaanitud ühendada võrguga 2024. aasta lõpuks.

Valitud päikeseparkide puhul kasutab Evecon energiasalvestussüsteeme, et päikeseenergia oleks tarbimiseks saadaval ka siis, kui päike ei paista.

Tuuleenergia

Eestil on suur potentsiaal avamere ja maismaa tuuleparkide osas. Eestis on 2022. aasta seisuga maismaatuuleparke võrku liidetud koguvõimsusega 320 MW.

Evecon OÜ arendab mitmes Eesti vallas maismaatuuleparke. Praegu on arendamisel üle 20 objekti, mille võrku liidetav võimsus on kokku üle 500 MW.

Nendel projektidel on suur tähtsus, kuna toodame puhast ja jätkusuutlikku energiat ning samal ajal loome lisandväärtust kohalike elanike jaoks, kuna tuulearendused pakuvad naabermaade omanikele ja kogukondadele majanduslikku kasu.

EVECON OÜ