Tuuleenergiast

Tuuleenergia on töökindel ja roheline viis, kuidas kasvavat energiavajadust rahuldada

Mida tuulepargiks vaja on? Ühe tuulepargi püstitamiseks on vajalik leida sobilik maa-ala, kus tuulepark ei sega kohalikke elanikke ega koorma liigselt looduslikku keskkonda. Loomulikult on oluline, et tuulepargi asukohas oleks sobilik tuuleressursi olemasolu. Tuulekiirus 5-6 m/s on juba väga hea, et sellest elektrit toota. 

Evecon arendab lõviosa parkide puhul hübriidjaamasid

Hübriidjaamades on tuulikuga koos on ühte ja samasse liitumispunkti ühendatud ka täiendava akupargid. Sellised pargid võimaldavad energiakaja ehk anda energiat välja siis kui seda tarbijad just soovivad. Sellega on võimalik parandada taastuvenergeetika heitlikkusest tingitud ebaregulaarsust ja panustada rohkem kliimaneutraalsusesse.

Tuulikutel on keskkonnale mõju, kuid planeerime nii, et see oleks võimalikult väike nii loodusele kui asukatele

Müra

Labade liikumisel tekib sahisev hääl, mida ei saa vältida. Kõige võimsamate tuulikute täisvõimsusel töötamist võib olla kuulda kuni 700 meetri kaugusele, mida võtame planeerimisel arvesse, et inimesi mitte häirida.

Keskkond

Enne ehitust viiakse läbi põhjalik uuring keskkonnamõjude hindamiseks ning leitakse viisid, kuidas mõju vähendada. Selleks võib olla näiteks tuulikute kasutusaja piiramise, tehnilise ülesehituse või asukohta muutmine.

Linnud-loomad

Planeerimisel võetakse arvesse muuhulgas ka lindude rändekoridore, loomade ja lindude toitumispiirkondi.

Selleks, et välitida lindude vastu tuulikut lendamist, saab värvida labad erksat värvi.

Tuulikud kaunistavad

Vaade 1 km kauguselt
Vaade 3 km kauguselt

Kuidas käib tuulikupargi planeerimine?

Kohalikud elanikud on protsessi kaasatud algusest saati, et minimeerida mõju kogukondadele.

Eriplaneering loob võimaluse selleks, et luua parimatel tingimustel kõigile sobiv tuulepark

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaguneb kaheks: asukoha eelvalik ja detailne lahendus. Asukoha eelvaliku etapi eesmärk on selgitada välja sobivad asukohad tuulepargi püstitamiseks määratud planeeringualal. Detailse lahenduse etapis määratakse tuulikute arv, tehnilised parameetrid ja paigutus ning hinnatakse detailsemalt tuulepargi keskkonnamõju.

Meie kontorites käib tihe töö uute tuuleparkide arendamiseks

Roheenergia kohta käivate küsimuste korral võta ühendust

Karl Joonatan Kvell
Arendusjuht