Eesti suurim liikuvate paneelidega päikesepark alustas Paides tööd

Päike on üks kõige kättesaadavamaid ja jätkusuutlikumaid energiaallikaid. On tekkinud valearusaam, et jahedamas kliimas on päikeseparkide tootlikkus väiksem. Tegelikkuses on Eesti kliima pigem eeliseks – madalamatel temperatuuridel on kasutegur kõrgem. Eestis asuvad päikesepaneelid suudavad toota samas suurusjärgus kui paneelid, mis asuvad Põhja-Saksamaal. Küll on aga oluline kasutada päevas päikesepaiste tunde maksimaalselt, et suurendada pargi tootlikkust.

Seetõttu võetaksegi päikeseparkides kasutusele tracker lahendused. Trackerid võimaldavad paneelidel liikuda vastavalt päikese liikumise trajektoorile. See tähendab, et päikesevalgust saab püüda  terve päeva ning aasta vältel võimalikult optimaalselt. Evecon avas Paides esimesena antud tehnoloogiaga päikesepargi, et suurendada Eesti majapidamistele pakutava energia mahtu. Tänu trackeritele on näiteks 1 MW pargi väljundvõimsusena võimalik 70 majapidamise asemel 100 kodu teenindada, mis on 30% rohkem  võrreldes tavapäraselt fikseeritud lahendustega.

Loe lisaks: https://jarvateataja.postimees.ee/7816724/eesti-suurim-liikuvate-paneelidega-paikesepark-alustas-paides-tood