Energia salvestamine: Mirova toetab Corsica Solet, investeerides Corsica Sole ja Eveconi ühisettevõttesse Baltic Storage Platform

Investeerimisettevõtte Natixis Investment Managers jätkusuutliku investeerimisega tegelev tütarettevõte Mirova teatab oma liitumisest Baltic Storage Platformi kapitaliga. Baltic Storage Platform on ühisettevõte, mille lõid 2023. aasta augustis sõltumatu päikeseenergia tootja Corsica Sole ning Euroopa üks juhtivaid energiasalvestusega tegelevaid ettevõtteid Evecon, kes on ühtlasi Baltikumi juhtiv taastuvenergia lahenduste arendaja. See toiming tagab arendusprojektile vahendid Balti riikide elektrivõrgu struktuuri muutmise ambitsioonide elluviimiseks.

 

Ettevõttel Baltic Storage Platform on keskne roll Balti riikide energiasõltumatuse strateegias.

 

Ühisettevõtte Baltic Storage Platform eesmärgiks on Eestis ning Baltikumis üldisemalt arendada, ehitada ning töös hoida suure võimsusega akupargid. Arendusprojekti tugevdab liitunud Mirova kapital, mis pärineb energiapöördele pühendatud fondist Mirova Energy Transition 5[1].

 

  1. novembril teatasid Corsica Sole ja Evecon ehitusprojektist, mille käigus rajatakse 2025. aastal Eestisse kaks salvestusparki koguvõimsusega 200 megavatti ning kogu-tootmisvõimsusega 400 megavatt-tundi[2].

 

Need elektrijaamad aitavad toetada Eesti elektrivõrku ning sellega seotud Balti elektrivõrgu stabiilsust ja jätkusuutlikkust 2025. aastaks planeeritud Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamise ning Euroopa võrguga sünkroonimise kontekstis.

 

Lisaks aitavad need elektrijaamad osana Euroopa 2050. aasta süsinikuneutraalsuse eesmärkidest Eestil edukalt energiapööret ellu viia ning katta 2030. aastaks 100% oma elektrienergia tarbimisest taastuvenergia kasutamise abil. Need elektrijaamad hakkavad pakkuma teenuseid, mis on vajalikud muutlike elektrienergia allikate (tuule- ja päikeseenergia) tasakaalustamiseks elektrivõrgus.

 

Juhtiv taastuvenergiasse investeerija Mirova, kes on 2021. aastast Corsica Sole aktsionär ning 2022. aastast Eveconi finantspartner, võimaldas neil kahel ettevõttel 2023. aasta esimeses pooles kokku saada. Seeläbi oli Corsica Solel ja Eveconil võimalik alustada nii olulise projektiga Balti riikide energiasõltumatuse tagamise teekonnal.

 

Corsica Sole, Evecon ja Mirova: trio energiapöörde teenistuses

 

Ühisettevõtte kolmandaks aktsionäriks saamisega pakub Mirova Baltic Storage Platformile finantstuge. See toiming tagab 2025. aastaks kahe akupargi kasutuselevõtmise ning kiirendab teiste Balti riikide projektide arendamist.

 

„Mirova liitumine ühisettevõttega muudab mitmeid kuid tagasi Eveconi, Corsica Sole ja Mirova vahel kaalutud koostöö nende projektide osas reaalsuseks. Tehes Mirovaga juba koostööd meie päikeseenergia projektide raames ning Corsica Solega alates 2023. aastast antud ühisettevõttes, ei oma me mingeid kahtlusi loodud koostöösuhete kvaliteetsuse osas ning meil on väga hea meel lõpuks näha uute täiendavate oskuste lisandumist ka meie elektrisalvestusprojektidesse Eestis. Elektrisüsteem on olemuselt nagu elusorganism, milles tuleb tasakaalustada erinevaid üksteist täiendavaid tehnoloogiaid, et lahendada kõikide Balti riikide jaoks strateegiline energiasõltumatuse väljakutse ning toetada elektrivõrku,“ ütles Eveconi tegevjuht Karl Kull.

 

Raphaël LANCE, energiapöörde infrastruktuuri fondide juht: „Osalemine Baltic Storage Platformi kapitalis väljendab meie soovi investeerida Euroopa kodanike jaoks uutesse, innovaatilistesse ja tähenduslikesse projektidesse. Oleme uhked võimaluse üle panustada CO2 heite vähendamisse ja energiasõltumatuse tagamisse Balti riikides läbi uute puhta energia tootmise ja salvestusvõimsuse suurendamise rajatiste paigaldamise. Meie koostöösuhe parterite Corsica Sole ja Eveconiga põhineb teadlikul valikul tugevdada nende ühist platvormi, mis on pühendatud salvestusvõimuste suurendamisele Balti riikides.“

 

„Alates meie ettevõttega ühinemisest 2021. aastal oleme kahtlemata oma sidemeid Mirovaga tugevdanud. Täna on meil taaskord rõõm tervitada Mirovat selle ambitsioonika ühisettevõtte kapitaliga liituma. Kestlikule rahastamisele pühendunud Mirova aitab meil Balti riikides käitada väga suure võimsusega akuparke, mis on ühendatud elektrienergia ülekandevõrku. Need on otsustavad projektid Eesti ja Balti riikide jaoks, kes on seadnud endale eesmärgiks end mandri-Euroopa võrguga tihedamalt siduda. Viimaseks demonstreerib meie ühinemine kapitaliga meie täielikku usaldust Mirova meeskondade suhtes,“ lisasühisettevõtte enamusaktsionäri Corsica Sole tegevjuht Michael COUDYSER.

 

CORSICA SOLE

Corsica Sole on sõltumatu päikeseenergia tootja ning Euroopa juhtiv energiasalvestusettevõte. Kasvaval ettevõttel on praeguseks töösse antud üle 100 MWp päikeseelektrijaamu ning üle 150 MWh energiasalvestiga elektrijaamu ning portfellis enam kui 1,5 GW väärtuses arendusprojekte. Samuti areneb ettevõte hüdroenergia tootmise valdkonnas. Corsica Sole on olnud saarepiirkondade ekspert alates 2009. aastast, arendades, ehitades, rahastades ja käitades oma projekte Prantsusmaal ja kogu Euroopas. Corsica Sole rakendab oma oskusteavet, et pakkuda taastuvenergia tootmise ja tehnoloogilise innovatsiooni kaudu asjakohaseid lahendusi energiaüleminekuks kliimamuutuste vastu võitlemise eesmärgil. Rohkem infot saadaval veebilehel www.corsicasole.com.

Jälgi meid platvormil LinkedIn: www.linkedin.com/company/corsicasole või X (endine Twitter): @CorsicaSole ning meie YouTube’i kanalil: @corsicasole

 

Mirova

 

Mirova on rahvusvaheline kestliku investeerimisega tegelev varahaldusettevõtte ning Natixis Investment Managers tütarettevõte. Enam kui aastakümne jooksul kestliku finantseerimise valdkonna esirinnas olnud Mirova on arendanud uuenduslikke investeerimislahendusi kõikide varaklasside lõikes eesmärgiga kombineerida pikaaegse väärtuse loomine positiivse ühiskondliku ja keskkonnamõjuga. Pariisis peakorterit omav Mirova pakub laia valikut omakapitali, võlakirjade, mitme varaga, energiapöörde infrastruktuuri, looduskapitali ja erakapitali lahendusi, mis on loodud Euroopa, Põhja-Ameerika ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna institutsioonilistele investoritele, jaotusplatvormidele ning jaeinvestoritele. Mirova on olnud energiapöörde taristu sektoris aktiivne 20 aastat ning on finantseerinud 48 riigis üle 1000 projekti enam kui 7,3 GW suuruse kogu-tootmispotentsiaaliga. Mirova ja tema tütarettevõtete hallata on 29,7 miljardi euro väärtuses varasid, millest 3,8 miljardit moodustavad investeeringud energiapöörde infrastruktuuri investeeringutesse. Mirova on missioonitundega ettevõte, kellele on antud B Corp märgis.*
*Viide paremusjärjestusele või märgisele ei ennusta fondide või nende haldurite tulemuslikkust tulevikus.

Portfellivalitseja – anonüümne ettevõte

Registreerimiskood RCS Paris nr 394 648 216 – AMFi akrediteerimisnumber GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendès-France – 75013 – Pariis
Mirova on ettevõtte Natixis Investment Managers tütarettevõte
VeebilehtLinkedIn

 

 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Ettevõtte Natixis Investment Managers mitut sidusettevõtet hõlmav lähenemine seob kliendid enam kui 15 aktiivse fondihalduri sõltumatu mõtlemise ja fokusseeritud tähelepanuga. Maailma suurimate fondihaldurite hulka arvatud[3] ning enam kui 1,2 miljardi dollari (1,1 miljardi euro) väärtuses varasid haldav[4] Natixis Investment Managers pakub mitmekesist lahenduste valikut kõikide varaklasside, stiilide ja vahendite lõikes, sh uuenduslikke keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstrateegiaid ja tooteid, mis on pühendatud kestliku rahastuse edendamiseks. Ettevõte loob klientidega partnerlussuhted, et mõista nende ainulaadseid vajadusi ning pakkuda prognoose ja investeerimislahendusi, mis on spetsiifiliselt loodud klientide pikaajalisi eesmärke silmas pidades.

Pariisis ja Bostonis peakontoreid omav Natixis Investment Managers on osa Groupe BPCE rahvusvahelisest finantsteenuste divisjonist – tegemist on Prantsusmaa suuruselt teise pangakontserniga, mis omab Banque Populaire ja Caisse d’Epargne jaevõrgustikke. Ettevõtte Natixis Investment Managers tütarettevõtete hulka kuuluvad muuhulgas investeerimisettevõtted AEW, DNCA Investments[5], Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management ja WCM Investment Management. Lisaks pakutakse investeerimislahendusi läbi ettevõtete Natixis Investment Managers Solutions ja Natixis Advisors, LLC. Kõik lahendused ei ole kõikides riikides saadaval. Lisainfo saamiseks külastage palun ettevõtte Natixis Investment Managers veebilehte aadressil im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Ettevõtte Natixis Investment Managers turustus- ja teenindusgruppi kuulub ettevõte Natixis Distribution LLC, mis on piiratud eesmärgiga maakler-diiler ning turustaja mitmetele USAs registreeritud investeerimisettevõtetele, millele pakuvad konsultatsiooniteenuseid ettevõtete Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luksemburg) ja Natixis Investment Managers International (Prantsusmaa) tütarettevõtted ning nendega seotud turustus- ja teenusepakkujad Euroopas ja Aasias.

Prantsuse aktsiaselts  
Registreerimisnumber RCS Paris nr 453 952 681  
Ametlik aadress: 59, Avenue Pierre Mendès-France – 75013 Pariis  
Natixis Investment Managers on ettevõtte Natixis tütarettevõte.

 

[1] MIROVA ENERGY TRANSITION 5 (MET5) on uutele tellimustele suletud prantsuse usaldusühing (Société de Libre Partenariat). Sellise fondi jaoks ei ole järelevalveasutuse kinnitus kohustuslik.

[2] Samaväärne 90 000 Eesti majapidamise energiatarbimisega.

[3] Cerulli aruande kohaselt: vastavalt ettevõtte poolt 2022. aasta 31. detsembril hallatavate varade suurusele paigutas Global Markets 2023 ettevõtte Natixis Investment Managers maailmas 17. kohale.

[4] Seotud ettevõtete valitsetavad varad on 2023. aasta 31. detsembri seisuga arvestatult 1288,6 miljardit dollarit (1166,5 miljardit eurot). Nende valitsetavate varade hulka võivad kuuluda fiktiivsed varad, teenindatavad varad, brutovarad, varad, millest tütarettevõtted omavad vähemust ning muud liiki reguleerimata valitsetavad varad, mida ettevõtte Natixis Investment Managers sidusettevõtted haldavad või teenindavad.

[5] Ettevõtte DNCA Finance kaubamärk.