Evecon arendab Lõuna-Eestisse suurt tuuleparki

Esmaspäeval välja kuulutatud riigihange hõlmab tuulepargi ning selle toimimiseks vajaliku taristu (juurdepääsuteed, ülekandeliinid ja
liitumiskohad) jaoks sobivaima asukoha väljaotsimist 115 ruutkilomeetri suurelt maa-alalt, mis piirneb lõunas Läti ja läänes Mulgi vallaga.
Milliste mõõtmetega tuulikud on Tõrva metsades plaanis tööle rakendada, selgub planeeringu käigus. «Planeerime tuulikuid tipukõrgusega kuni paarsada meetrit. Tuuliku labad liiguvad umbes 100 meetri kõrgusel maapinnast,» märkis Karl Kull.

Loe lisaks: https://lounapostimees.postimees.ee/7701362/louna-eesti-metsadesse-plaanitakse-pirakat-tuuleparki#_ga=2.229580252.1936480177.1675019362-928970258.1672761526

Evecon is developing a large wind farm in Southern Estonia.

The public tender announced on Monday includes the search for the most suitable location for the wind farm and the infrastructure necessary for its operation (access roads, transmission lines, and connection points) on a large land area of ​​115 square kilometers, bordering Latvia in the south and Mulgi in the west.