WiSo Engineering sõlmis esinduslepingu Türgi juhtiva trafotootjaga

Energiaparkide ja -rajatiste ehitaja WiSo Engineering sõlmis Balti- ja Põhjamaade regiooni esindusõiguse lepingu Türgi juhtiva trafotootjaga TEK Transformatör, mis loob täiendavaid võimalusi energiaparkide ja jaotusvõrkude ehitamiseks ning rekonstrueerimiseks siinses piirkonnas ning samuti aitab kaasa riiklike taastuvenergia eesmärkide elluviimisel.

“TEK Transformatör tegeleb jaotustrafode tootmise ja müügiga üle 40 aasta ning on trafomaailmas tõusev tegija,” ütles WiSo Engineeringu hankejuht Madis Anni, kelle sõnul on tehase ametlikuks müügiesindajaks saamine siinses piirkonnas oluline samm.

“Taastuvenergia peatöövõtuettevõttena kinnitame nüüdsest kanda ka energeetika valdkonnas väga oluliste ja kõrge kvaliteediga toodete edasimüügis,” märkis Anni.

Alates 2018. aastast hakkas trafoturg Anni hinnangul tugevalt muutuma.

“Seda põhjustas suur taastuvenergia buum, elektrifitseerimine, suured investeeringud ülekande- ning jaotusvõrkudesse, toorme kallinemine ja saadavus ning samuti geopoliitilised pinged,” selgitas Anni. “Praeguseks on olukord veidi paranenud, kuid suur nõudlus on säilinud ning lähiajal nõudluse langust näha pole.”

Euroopas mõjutab nõudlust uute trafode järele seniste energiasüsteemide kaasajastamine ning vanade seadmete väljavahetamine, tööstuse areng ning uute taastuvenergia tootmisüksuste pidev lisandumine.

Esimesed TEK-i trafod jõudsid Eestisse Madis Anni sõnul juba 2023. aasta algul. “Kohaliku müügiesindajana hoolitseme selle eest, et tehas on piirkonnas maksimaalselt esindatud. See omakorda annab siinsetele energiaparkide arendajatele ja võrguettevõtetele juurde ühe tugeva tootja, keda kaaluda trafode valikul ja kaasata hangetel osalema,” sõnas Anni.

WiSo Engineering ehitab energiarajatisi nii põllumeestele, tööstustele, kaubandus- ja muude valdkondade ettevõtetele, kelle tarbimine aastas ulatub alates paarisajast megavatt-tunnist kuni mitmekümne gigavatt-tunnini. WiSo Engineering pakub võtmed-kätte lahendust, tipptehnoloogiat, rajatiste hooldust, käidukorraldust ja energiaparkide arendajatele peatöövõttu.